×

Marian Murman był autorem kilkudziesięciu znanych widokówek z Gdańska, Sopotu, Gdyni, Malborka i Fromborka. Niektóre z nich cieszyły się aż taką popularnością, że wznawiane były w różnych formatach i w kilku kolejnych nakładach po 20 000, a nawet 50 000 egzemplarzy. Miłośników gdańskiej fotografii powinno zainteresować porównanie znanych pocztówek z oryginalnymi negatywami na podstawie których powstały. Kadr negatywu jest niekiedy szerszy, a nieraz prawie identyczny. Pierwsze trzy zdjęcia pokazują, jak z negatywu 6 x 6 cm można uzyskać fotografie o różnych proporcjach.